Hallelu Jah jest wspólnotą przymierza

Wspólnota Hallelu Jah jest w Kościele Katolickim.

Jest zrzeszona w sieci Wspólnot Fraternii
(Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships).

Jej szczególnym obdarowaniem i powołaniem jest ewangelizacja, ekumenizm, misje i charyzmaty Ducha Świętego.

2022

mamy już 39 lat

400

jest nas ponad 400 osób

21

mamy 21 diakonii i małych grup

Przywództwo

Wspólnota Hallelu Jah ma świeckiego lidera
a opiekę duszpasterską prowadzi asystent kościelny.

Poznaj ich