Hallelu Jah


Nasza służba - Stara Iwiczna

Anna Matysiak
animator diakonii

Diakonia Uwielbienia

Cel: Żyć uwielbieniem każdego dnia

Diakonia uwielbienia jest służbą i miejscem przybliżania się do Boga w radości uwielbiania Go w każdym czasie. Pozwala poznać moc modlitwy wielbiącej Boga jak i podejmuje posługę podczas spotkań modlitewnych, eucharystii wspólnotowych, wieczorów uwielbienia, wydarzeń ewangelizacyjnych parafii - prowadząc modlitwę uwielbienia jak i przygotowując oprawę muzyczną.

Diakonia spotyka się raz miesiącu – w sobotę. Spotkanie rozpoczyna modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W dalszej części słuchamy nauczania, dzielimy się w grupie naszym doświadczeniem uwielbienia. Dodatkowo diakonia spotyka się z diakonią muzyczno – techniczną, na próbach muzycznych, by śpiewem i poprzez muzyką głosić chwałę Pana. Raz w roku w okresie Bożonarodzeniowym, diakonia spotyka się na świętowaniu – wspólnym uwielbieniu, śpiewaniu kolęd, biesiadowaniu.

Od 2014r Pan Bóg prowadzi diakonię Swoją mocą:

  • Zaprosił nas do służby (1Krn 15,3-28)
  • Budował diakonię – tworzył ją Swoim zamysłem (1Krn 25, 1-8)
  • Zanurzał w uwielbieniu (Ps 71, 22-24)
  • Namaścił do służby (1J 2, 24-28)
Anna Matysiak
animator diakonii
Renata Barańska
animator diakonii

Diakonia modlitwy
wstawienniczej

Cel: Jako ludzie wiary, modlimy się we wspólnocie w różnych intencjach. Wierząc, że Pan nas wysłucha (Mt18,19-20)

Grupa DMW liczy 20 osób.

Modlitwą obejmujemy intencje naszej wspólnoty, wspólnoty kościoła, intencje złożone bezpośrednio do nas lub przesłane do parafialnej, internetowej skrzynki intencji. Raz w miesiącu podczas spotkania formacyjnego wspólnoty Hallelu Jah, w środę o 19:45, diakonia posługuje indywidualną modlitwą wstawienniczą osobom, które o to proszą. Jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i pragniemy, aby każdy, kto przyjdzie na modlitwę spotkał się z Bogiem i doświadczył obecności Pana Jezusa. Naszym zadaniem jest troska o tego człowieka, o umocnienie i wsparcie duchowe.

Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu, najczęściej w poniedziałki o godz. 19.45. Jedno ze spotkań odbywa się w salce pod plebanią. Podczas tych spotkań wspólnie modlimy się w powierzonych nam intencjach, a także słuchamy nauczań i dzielimy się naszym doświadczeniem wiary, aby formować się w posłudze modlitwą wstawienniczą.

Drugie spotkanie ma charakter otwarty, odbywa się w kościele i zapraszamy na nie wszystkich. Podczas niego, przed Najświętszym Sakramentem modlimy się wspólnie w intencjach przesłanych do parafialnej skrzynki intencji, a także w intencjach powierzonych nam osobiście.

Dokładne terminy spotkań znajdują się w kalendarzu wspólnoty Hallelu Jah w Iwicznej.

Magdalena Olechnowicz
animator diakonii

Prawica Pańska mnie wspiera

Trener biznesu

Konsultant

Diakonia Ewangelizacji

Cel: Być świadkiem i Ewangelizować z Wielką Mocą

Diakonia pragnie zachęcać całą Wspólnotę do podejmowania powołania "Idźcie i głoście". Chcemy nieustannie przypominać, że każdy z nas, niezależnie czy jest członkiem Wspólnoty, czy sympatykiem, niezależnie w której Diakonii służy, jest powołany, aby swoim życiem głosić zmartwychwstałego Jezusa i być świadkiem miłości Bożej. Diakonia inicjuje dzieła ewangelizacyjne, np. seminarium odnowy wiary dla parafii. Stara się koordynować współpracę z innymi wspólnotami przy większych wesprzyj_nasch dla parafii. Na spotkaniach Diakonii formujemy się w zagadnieniach związanych z głoszeniem kerygmatu, rozważamy jak rozmawiać z ludźmi o Bogu tak, aby przyprowadzać ich do Chrystusa.

Diakonia spotyka się raz w miesiącu.

Magdalena Olechnowicz
animator diakonii

Prawica Pańska mnie wspiera

Trener biznesu

Konsultant