Rada wspólnoty Hallelu Jah Stara Iwiczna

Anna matysiak
Członek RADY

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza

Fizjoterapeutka dziecięca

Logopeda

Magdalena Olechnowicz
Członek RADY

Prawica Pańska mnie wspiera

Trener biznesu

KonsultantBarbara Chruślińska
Członek RADY
Sławomir Chruśliński
Członek RADY