Hallelu Jah

Uświęceni

Starajcie się o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. (Hbr 12,14)