Nasza służba - Wrocław

Magdalena Podsiadło
animator diakonii

Żona

Matka

Katechetka

Diakonia Uwielbienia

Cel: Żyć w uwielbieniu

Uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni ani podnoszenie rąk... To mówienie Bogu „tak" w każdej sytuacji życiowej... najmniejszej, najprostszej i tej największej... To oddawanie Bogu chwały w każdym momencie naszego życia niezależnie od naszych myśli, naszego samopoczucia i tego czy sprawy układają się po naszej myśli, czy nie!

Diakonia uwielbienia jest odpowiedzialna za przygotowanie spotkań modlitewnych i Eucharystii wspólnotowych pod względem muzycznym i modlitewnym. Jest to służba, która pozwala nam prowadzić siebie i innych w modlitwie uwielbienia przed tronem Boga. Rozwijamy się duchowo i technicznie poprzez systematyczne (2 razy w miesiącu) wspólne spotkania na modlitwie, dzielenie się życiem z Bogiem i próby muzyczne.

Magdalena Podsiadło
animator diakonii

Żona

Matka

Katechetka

Dorota Chmielowska
animator diakonii

Diakonia modlitwy
wstawienniczej

Cel:

 • Modlitwa według serca Boga
 • Słuchanie i rozeznawanie

Znamy kondycję i problemy naszego świata, widzimy słabości Kościoła, mamy świadomość konkretnych spraw, z którymi zmagają się nasi bracia i siostry ze wspólnoty, sami wielokrotnie przeżywamy trudności i upadki. Wierzymy, że Bóg daje w nasze ręce potężne narzędzie, którym możemy zmieniać rzeczywistość – modlitwę wstawienniczą! 1 Tm.2, 1-4. Jednoczymy naszą modlitwę z nieustającym wstawiennictwem Jezusa - Hbr. 7,25. Nie zawsze wiemy jak się modlić, nie stosujemy żadnych technik, nie mamy gotowych schematów - wierzymy, że Duch przychodzi nam z pomocą - Rz.8, 26.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu – słuchamy Boga, stajemy w uwielbieniu i przedstawiamy Mu nasze prośby. Wstawiamy się nieustannie za sprawy wspólnoty, Kościoła i świata. Polecamy Panu spływające do nas intencje. Dzielimy się Słowem Bożym, formujemy w naszej posłudze. Jesteśmy otwarci na charyzmaty, zachęcamy się wzajemnie. Nasłuchujemy co Bóg mówi do wspólnoty. To co usłyszymy przekazujemy Liderom.

Diakonia odpowiedzialna jest za comiesięczne czuwanie modlitewne oraz dyżur modlitwy wstawienniczej. Modlimy się za spotkania, rekolekcje, ewangelizacje. Posługujemy w miejscach, do których jesteśmy zapraszani lub oddelegowani przez Liderów – seminaria odnowy wiary, hospicjum oo. Bonifratrów itp.

Członkowie diakonii zobowiązują się do:

 • codziennego szukania woli Pana, Jego mocy i trwania w Jego obecności poprzez modlitwę osobistą, czytanie Słowa Bożego, życie sakramentalne – Jk 5,16
 • codziennej modlitwy za Wspólnotę – osoby, dzieła, sprawy
 • trwania w żalu za grzechy i pokucie za innych – Ne 1,5-7
Marcin Blicharz
animator diakonii

Diakonia MiłosierdziaCel: Ewangelizacja i pomoc tym, których świat odrzucił


Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem. Pwt 15,7

Działalność i służba:

 • „Miłosierdzie bez granic"- akcja charytatywno-ewangelizacyjna dla ubogich i bezdomnych, parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
 • Formacja duchowa dla ubogich - parafia pw. Św. Antoniego we Wrocławiu
 • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Zakładu Poprawczego w Sadowicach
 • Ewangelizacja i towarzyszenie podopiecznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu
 • Służba uliczna osobom bezdomnym i uzależnionym we Wrocławiu - ewangelizacja, towarzyszenie, pomoc
Marcin Blicharz
animator diakonii
Marcin Oleksy
animator diakonii

MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI

Mąż, ojciec

Lingwista, pracownik naukowy PWr

Muzyk

Wychowawca

Diakonia formacji
młodych JP2PowerTime

Cel: Formacja młodzieży

Zaczęło się wiele lat temu od zimowych i letnich obozów młodzieżowych, w czasie których łączyliśmy rekolekcje ewangelizacyjne z aktywnością sportową i artystyczną. Od początku przyświecały nam słowa Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali". I dotyczyło to wszystkich sfer życia. Z czasem do obozów dołączyliśmy cykliczne spotkania formacyjne. Chcieliśmy (i nadal chcemy) spędzać z sobą czas, poznawać Boga, modlić się, wzrastać w życiu sakramentami, rozważać Słowo Boże, uczyć się, dbać o relacje, rozwijać się, dobrze się bawić, pracować, rozmawiać, gapić w telefony, wrzucać posty na fejsa, wygłupiać, rozmyślać... I chcemy w duchu Jana Pawła II umacniać w młodych "pozytywne aspiracje, pragnienia, wolę bycia aktywnymi uczestnikami życia, świeżość ducha, podsycającą ciągłe poszukiwania dobra i podtrzymującą w dążeniu do celu, nieodpartą siłę, która pcha ich ku przyszłości". Przy okazji, mierząc się z tą siłą, sami się tym budować i stosować najlepszą kurację odmładzającą ;-)

 • Spotkania formacyjne dla młodzieży: wtorki, 17.30 - 19.15
 • Miejsce: kościół rektorski p.w. św. św. Piotra i Pawła; Centrum Kultury im. Jana Pawła II, pl. Katedralny 4, sala 13
 • Obozy rekolekcyjno formacyjne: wakacje (formacja, sport i warsztaty)
 • Obozy rekolekcyjno sportowe: ferie zimowe (ewangelizacja, sport i warsztaty)
Marcin Oleksy
animator diakonii

MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI

Mąż, ojciec

Lingwista, pracownik naukowy PWr

Muzyk

Wychowawca

Jesteśmy na FB:
Elżbieta Filipkiewicz
animator diakonii

Żona

Matka trojga dzieci

Plastyczka

Diakonia HHandMade

Cel: Dbanie o domową atmosferę we wspólnocie

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Gal 5,13

Troszczymy się o:

 • Dekoracje w miejscach naszego przebywania
 • Symbole
 • Pamięć o naszych dobroczyńcach i przyjaciołach
 • Okolicznościowe warsztaty "hand made" dla członków Wspólnoty, sympatyków i gości
Piotr Chmielowski
animator diakonii

Diakonia Służby
Liturgicznej

Cel: Pomóc nam w świadomym, czynnym i owocnym uczestnictwie w Eucharystii, która jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. „Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał” (1 P 4,10)

Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż "Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów", czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: "Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich" (Mt 18,20). (KL7).

Poprzez formację ministrantów, oraz przygotowanie się do jak najlepszej służby przy ołtarzu, wykonując wszelkie funkcje świadomie i z należytą starannością.

Piotr Chmielowski
animator diakonii
Krzysztof Biernat
komendant szczepu

Mąż

Ojciec

Inżynier

Edukator domowy

Skaut Króla

SKAUCI KRÓLA

Cel: Regularna formacja dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody skautowej.

Skauci Króla zapewniają dzieciom i młodzieży regularną formację w oparciu o chrześcijański system wartości , wypływający z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła Katolickiego.
Naszymi celami nadrzędnymi są:

 • Przyprowadzanie młodych ludzi do Chrystusa, który jest naszym Królem, Panem i Zbawicielem.
 • Nauczanie ich trwania w bliskiej relacji z Nim.
 • Przygotowanie ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.

Wyrazem tych celów w pracy wychowawczej są:

 • Złota Zasada Ewangelii:
  „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”. (Mt 7,12)
 • Przyrzeczenie Skautów Króla:
  „Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii.”
 • 8 praw Skautów Króla:
   Skaut Króla jest:
  • 1. duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.
  • 2. gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.
  • 3. czysty – w sercu, w mowie, na ciele.
  • 4. uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.
  • 5. dzielny – w obliczy niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.
  • 6. wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.
  • 7. uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.
  • 8. posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.
Krzysztof Biernat
komendant szczepu

Mąż

Ojciec

Inżynier

Edukator domowy

Skaut Króla