O wspólnocie

 • Przymierze 1994
  Przymierze 1994 r.
 • Przymierze 1994
  Przymierze 1994 r.
 • Przymierze 2014
  Przymierze 2014

Hallelu Jah jest wspólnotą przymierza

Wspólnota Hallelu Jah należy do Kościoła Katolickiego.

Spotykamy się dwa razy w tygodniu na Eucharystii w niedzielę i spotkaniu modlitewnym w czwartek.

Nasze szczególne obdarowania i powołania to uwielbienie, Eucharystia, ewangelizacja, ekumenizm. Posługujemy na rzecz małżeństw i rodzin, ale również formujemy dzieci w Skautach Króla. Członek Hallelu Jah podejmuje wysiłek tak, aby wspólnota stała się miejscem osobistego spotkania człowieka z Bogiem Ojcem. Wspólnota powinna wpływać na uświęcenie naszych rodzin i nas samych. Poprzez nasze relacje chcemy budować rodzinę braci i sióstr w Panu Jezusie. Każdy z członków Wspólnoty należy do małej grupy lub diakonii, w której formuje się i wzrasta. Pragniemy, aby Wspólnota była czytelnym znakiem działania Ducha Świętego w Kościele Katolickim, dlatego każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do dawania czytelnego świadectwa swojej wiary w rodzinie, pracy, przestrzeni publicznej, aby był "światłem dla świata".

Bardzo mocno zależy nam na formacji duchowej dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie mają osobne spotkanie formacyjne. Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka niezależnie od wieku, majątku czy pozycji społecznej.

Pragniemy odpowiadać na wezwania papieża oraz realizować wizję i natchnienia, które się objawiają w Kościele Katolickim, ku większej Chwale Bożej. Powierzamy się opiece Maryi, Matce Naszego Pana, aby wypraszała nam łaski, których potrzebujemy.


PRZYMIERZE WSPÓLNOTY HALLELU JAH

Wspólnota Hallelu Jah należy do Kościoła Katolickiego.
Jest zrzeszona w sieci Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (Wspólnoty Fraternii).

Osoba wchodząca do przymierza zobowiązuje się do:

 • Codziennej godzinnej modlitwy - "Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Mt 26,40
 • Uczestnictwa we Mszy wspólnotowej i w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych - „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Mt 22,19 ; „Nie opuszczając wspólnych zebrań” Hbr 10,25
 • Posługi w diakoni lub jako animator w małej grupie - „... miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” Ga 5,13
 • Uczestnictwa minimum raz w roku w rekolekcjach letnich lub zimowych - „Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe” Ef 5,16 ; „Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego Słowa” Łk 10,39
 • Szczodrego wspierania finansowego wspólnoty - ideałem jest coś więcej niż dziesięcina - „Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem! Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” 2 Kor 9,5-7
Przymierze jest na czas nieokreślony.